PERINGATAN : Aduan / cadangan / komen / pertanyaan adalah untuk perkhidmatan portal ini sahaja. Untuk aduan / cadangan / komen / pertanyaan mengenai perkhidmatan-perkhidmatan lain yang disediakan oleh Perbadanan Labuan, sila gunakan perkhidmatan e-Aduan. Sebarang maklumbalas daripada anda amat kami hargai bagi meningkatkan lagi mutu perkhidmatan portal ini.
 
Lihat tiket
 

 

 
IC/Pasport #:*


ID laluan tiket:*

Lupa ID laluan?

 

 

 

 

Powered by Help Desk Software HESK. - brought to you by Help Desk Software SysAid