PERINGATAN : Aduan / cadangan / komen / pertanyaan adalah untuk perkhidmatan portal ini sahaja. Untuk aduan / cadangan / komen / pertanyaan mengenai perkhidmatan-perkhidmatan lain yang disediakan oleh Perbadanan Labuan, sila gunakan perkhidmatan e-Aduan. Sebarang maklumbalas daripada anda amat kami hargai bagi meningkatkan lagi mutu perkhidmatan portal ini.
 
Sistem Aduan dan Maklumbalas Laman Web PL
 
Sistem Cadangan dan Maklumbalas Laman Web PL > Sistem Aduan dan Maklumbalas Laman Web PL
 

Hantar tiket
Hantar satu isu ke satu jabatan

 
 

Lihat tiket sedia ada
Lihat tiket yang anda hantar sebelum ini

 

Powered by Help Desk Software HESK. - brought to you by Help Desk Software SysAid